BOLTI ÁTVÉTELRE ÁTMENETILEG NINCS LEHETŐSÉG!  
  • Fiók

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos a Nü-hungary  számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

 

1.1. A Nü-hungary a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.


1.2. Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 a.)  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Avtv.")
b.A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával.
  c.  Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
   d. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
  e.) Az Online Privacy Alliance ajánlásai  

 

2.    Általános adatkezelési elvek
   
    2.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Snobdress Kft
   
    2.2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy a Snobdress Kft.hírlevélben rendszeresen tájékoztassa a regisztrált felhasználókat az általuk kért szolgáltatásokról.
   
    2.3. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. A Snobdress Kft.által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
   
    2.4. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
   
    2.5. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
   
    2.6. Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
   
    2.7. Az Adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
   
    2.8. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
   
    2.9. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, illetve a info@hungary.hu e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.


3.    Regisztráció
   
    3.1. Hírlevelünk, illetve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk kézbesítése érdekében felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magunkat honlapunkon. A regisztráció során a felhasználóinkat az alábbi személyes adatok közlésére kérjük:
   
(i)    név
(ii)    cím
(iii)    telefonszám
(iv)    e-mail cím

A regisztráció során csak olyan adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A honlapon történő regisztráció az érintettek személyes adataik kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulásnak minősül.

    3.2. A regisztráció során gyűjtött személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.
   
    3.3. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

4.    Levelezés
   
    4.1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.
   
    4.2. Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.


5.    Weboldalon történő vásárlás bankkártyás fizetéssel
   
    5.1. Önök a Weboldalon megtalálható termékeink megrendelése során a Weboldal felületén feltüntetett, az CIB Bank által biztosított bankkártyás fizetési módot is választhatják.

5.2 A Weboldalon történő bankkártyás fizetés során a Weboldalon megadott adatok védelmére a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak. Felhívjuk a figyelmét, hogy a bankkártya-kibocsátója honlapján megadott adatok kezelésére és felhasználására nincs ráhatásunk, ezért amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el bankkártya-kibocsátója honlapjának adatvédelmi nyilatkozatát.

6. Tájékoztatás

6.1. Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@nu-hungary.hu
   
    6.2. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

 

Budapest, 2018.01.10

Kapcsolat

Hírlevél

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhessen kedvezményes ajánlatainkról!

Loading...

Kövess minket

Várj!

Add meg elérhetőségedet, és cserébe egy 2000Ft-os kupont adunk cserébe, amit a következő 30 napban felhasználhatsz a webshopunkban!

Adataid megadásával feliratkozol a hírlevelünkre.

Loading...